ĐIỂM NHẤN

Thành tựu của Agroup trong những năm qua

Sau khi tái cấu trúc doanh nghiệp, cùng với việc tập trung phát triển hai lĩnh vực chính gồm: Hạ tầng giao thông và Dịch vụ ô tô; Tài chính và Bảo hiểm; Tasco hướng tới mục tiêu mang đến những sản phẩm và dịch vụ toàn diện, vì một tương lai tốt đẹp cho người Việt.

Tái cấu trúc mạnh mẽ theo hướng tinh gọn, Tasco hướng tới những vị thế mới

Sau khi tái cấu trúc doanh nghiệp, cùng với việc tập trung phát triển hai lĩnh vực chính gồm Dịch vụ và Hạ tầng giao thông; Tài chính và Bảo hiểm; TASCO hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái TASCO, mang đến tương lai tốt đẹp cho người Việt Nam.
Giới thiệu Agroup
KINH DOANH

Các lĩnh vực đầu tư

Hạ tầng và
Dịch vụ giao thông

Bất động sản
và Nghỉ dưỡng

Tài chính
và Bảo hiểm

Tasco theo đuổi mục tiêu phát triển hạ tầng dịch vụ giao thông thông minh và bền vững cho đất nước dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi: Khiêm tốn, tốc độ và hiệu quả.

Đối tác Tasco